לפני
לפני

פרויקט דרום לפני ואחרי
פרויקט דרום לפני ואחרי

לפני
לפני

1/2
לפני אזור פינת האוכל
לפני אזור פינת האוכל

פרויקט דרום

אחרי
אחרי

פרויקט דרום

לפני אזור פינת האוכל
לפני אזור פינת האוכל

פרויקט דרום

1/2
אחרי
אחרי

חדר רחצה הורים

אחרי
אחרי

פרויקט דרום

אחרי
אחרי

פרויקט דרום

אחרי
אחרי

חדר רחצה הורים

1/3
לפני
לפני

פרויקט רחובות #1

אחרי
אחרי

פרויקט רחובות

לפני
לפני

פרויקט רחובות #1

1/2
לפני
לפני

רחובות פרויקט רחובות #1

אחרי
אחרי

רחובות פרויקט רחובות #1

אחרי
אחרי

רחובות פרויקט רחובות #1

לפני
לפני

רחובות פרויקט רחובות #1

1/6
לפני
לפני

פרויקט דרום

אחרי
אחרי

פרויקט דרום

לפני
לפני

פרויקט דרום

1/2
לפני
לפני

פרויקט דרום

אחרי
אחרי

פרויקט דרום

אחרי
אחרי

פרויקט דרום

לפני
לפני

פרויקט דרום

1/5
לפני
לפני

פרויקט דרום

אחרי
אחרי

פרויקט דרום

לפני
לפני

פרויקט דרום

1/2
לפני
לפני

פרויקט רחובות #1

אחרי
אחרי

פרויקט רחובות #1

אחרי
אחרי

לפני
לפני

פרויקט רחובות #1

1/5
לפני
לפני

#1 פרויקט רחובות

אחרי
אחרי

#1 פרויקט רחובות

אחרי
אחרי

#1 פרויקט רחובות

לפני
לפני

#1 פרויקט רחובות

1/5